Home Mail

S.C. COVI CONSTRUCT 2000 S.R.L.este persoana juridica româna cu capital integral privat având forma juridica de societate

comerciala cu raspundere limitata ce îsi desfasoara activitatea în conformitate cu legislatia româna în vigoare si cu statutul societatii.

S.C. COVI CONSTRUCT 2000 S.R.L. îsi desfasoara activitatea în doua directii principale:

1. Domeniul principal de activitate: comercializarea combustibililor gazosi, prin conducte – cod CAEN 3523

2. Alte lucrari de instalatii pentru constructii:

Cod CAEN F4329

3. Alte activitati de inginerie si consultanta tehinca legate de aceasta

Cod CAEN F7112

4. Executie lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide

Cod CAEN F4221

Începand cu anul 2002, societatea a devenit distribuitorul de gaze naturale catre consumatorii captivi casnici, institutiile socio-culturale si

agentii economici din localitatea Voluntari, judetul Ilfov, detinând in acest sens licentele si autorizatiile necesare, emise de catre

Autoritatea Nationala de Reglementare în domeniul Energiei:

conform H.G. 784 / 2000 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea autorizatiilor si licentelor în sectorul gazelor naturale :

• Licenta de distributie nr. 1465 / 2012,

• Licenta de furnizare nr. 1466 / 2012,

• Autorizatia de functionare nr. 1454 / 2012,

conform ordinului A.N.R.E. nr. 55 / 2007 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea si verificarea operatorilor economici care desfasoara

activitati de proiectare, executie si exploatare în sectorul gazelor naturale :

• Autorizatia nr. 12954 / 07.07.12: Proiectarea sistemelor de distributie a gazelor naturale;

• Autorizatia nr. 12957 / 07.07.12: Executia sistemelor de distributie a gazelor naturale;

• Autorizatia nr. 12956 / 07.07.12: Proiectarea instalatiilor de utilizare a gazelor naturale, industriale si neindustriale;

• Autorizatia nr. 12955 / 07.07.12: Executia instalatiilor de utilizare a gazelor naturale, industriale si neindustriale;

Stiri

Oferta furnizare negociata gaze naturale valabila pentru anul 2017

Oferta furnizare negociata gaze naturale valabila pentru anul 2017

Oferta furnizare negociata gaze naturale valabila pentru anul 2017


Informare privind alimentarea cu gaze naturale a cartierului ANL Henri Coanda

Informare privind alimentarea cu gaze naturale a cartierului ANL Henri Coanda

Informare privind alimentarea cu gaze naturale a cartierului ANL Henri Coanda


Preturi reglementate pentru furnizarea gazelor naturale la consumatorii casnici incepand cu 01.09.2015

Preturi reglementate pentru furnizarea gazelor naturale la consumatorii casnici incepand cu 01.09.2015

Preturi reglementate pentru consumatorii casnici valabile incepand cu 01.09.2015


Preturi reglementate pentru furnizarea gazelor naturale la consumatorii casnici incepand cu 01.04.2015

Preturi reglementate pentru furnizarea gazelor naturale la consumatorii casnici incepand cu 01.04.2015

Preturi reglementate pentru consumatorii casnici valabile incepand cu 01.04.2015


Preturi reglementate pentru furnizarea gazelor naturale la consumatorii casnici si noncasnici incepand cu 01.12.2014

Preturi reglementate pentru furnizarea gazelor naturale la consumatorii casnici si noncasnici incepand cu 01.12.2014

Preturi reglementate pentru consumatorii casnici si noncasnici valabile incepand cu 01.12.2014