Home Mail

Cum deveniti clienti

Etape

 1. Completarea cererii de acces la sistemul de distributie gaze naturale, si depunerea acesteia la sediul societatii noastre. Model cerere Documente necesare:
  • Pentru persoane fizice:
   • actul de proprietate;
   • actul de identitate al proprietarului;
   • acordul proprietarului (acolo unde este cazul);
   • planul cadastral al proprietatii.
  • Pentru persoane juridice:
   • actul de proprietate;
   • certificatul de înmatriculare;
   • acordul proprietarului (acolo unde este cazul);
   • planul cadastral al proprietatii.
  • Pentru asociatii de locatari:
   • actul de constituire a asociatiei;
   • schema conform punctul 2 din cerere.
  Tarif: Persoane fizice - 12 RON, Perosane juridice si asociatii de locatari - 72 RON
 2. Analiza si elaborarea raspunsului
  • Raspunsul negativ consta în eliberarea unui refuz de acces la sitemul de distributie
   • în cazul în care nu exista conducte de distributie pozate pe strada din fata imobilului pentru care s-a depus cererea de acces la sistemul de distributie;
   • în cazul in care debitul specificat în cererea de acces la sistemul de distributie nu poate fi asigurat din conducta existenta;

  În acest caz, legislatia în domeniu prevede, ca în termen de 30 de zile de la emiterea refuzului de acces, sa se puna la dispozitia solicitantului rezultatul studiului de fezabilitate realizat de catre operatorul de distributie gaze naturale, prin care acesta ii oferea solicitantului posibilitatea incheierii unui contract de cofinantare pentru acea parte din investitie considerata nerentabila privind executia sau înlocuirea conductelor în vederea asigurarii debitului solicitat;

  Raspunsul pozitiv consta în eliberarea unui acord de acces la sitemul de distributie
 3. Dupa primirea acordului de acces, urmatoarea etapa este completarea cererii de racordare si depunerea acesteia la sediul societatii noastre, urmata de semnarea contractului de racordare.
  • Model cerere de racordare: (este genereata automat în momentul semnarii contractului de racordare)
  • Încheierea contractului de racordare
  • Documente necesare:
   • acordul de acces la sistemul de distributie;
   • cererea de racordare. Tariful de racordare este stabilit in conformitate cu Anexa nr. 5 la Regulamentul privind accesul la sistemele de distributie gaze naturale si tine cont de mai multi factori, printre care diametrul si lungimea instalatiei de racordare, de materialul conductei de bransament, de categoria terenului în care va fi pozat bransamentul, tipul, marimea si dotarea postului / statie de reglare masurare.
  • Executia instalatiei de racord ulterior obtinerii autorizatiei de construire pentru aceasta.
 4. Executia lucrarii de instalatie interioara de utilizare gaze naturale: Încheierea contractului de executie.
 5. Incheierea contractului de furnizare gaze naturale.
 6. Punerea în functiune a instalatiei interioare de uilizare gaze naturale:

  Prezentarea instructiunilor de utilizare;

  Semnarea procesului verbal de punere în functiune a instalatiei interioare de uilizare gaze naturale;