Home Mail

INFORMARE CLIENTI 

 

Stimate client, pentru o mai buna intelegere a procesului  privind  modul de solutionare a solicitarilor dumneavoastra adresate furnizorului de gaze naturale S.C.COVI CONSTRUCT 2000 S.R.L., va informam ca acest proces se desfasoara in conformitate cu prevederile Standardului de Performanta pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale aprobat prin Ordinul Presedintelui ANRE nr. 37/2007, dupa cum urmeaza: 

Sinteza obligatiilor ce revin furnizorului, in functie de tipul de solicitari adresate acestuia:

Nr. Crt

Denumire indicator / tip solicitare

Termen (*) maxim raspuns (zile calendaristice)

Modalitate de Raspuns

Penalitatefixa de intarziere (lei)

Penalitati intarziere zile suplimentare intarziere   (lei/zi)

1

IPG1 - solicitari privind contractarea gazelor naturale

15

a. acord impreuna cu proiectul contractului de  furnizare

b. notificare pentru transmiterea unor documente/informatii necesare pentru incheierea/modificarea contractului termenul de raspuns se prelungeste pana la data primirii informatiilor cerute  clientului in notificare

c. refuzul privind incheierea/modificarea unui contract de furnizare

30

5

2

IPG2 -  solicitari  privind  facturile

15

-raspunsul se va primi scris cu explicatiile aferente, dupa caz, in functie de solicitarea consumatorului sau se va concretiza in solutionarea efectiva a reclamatiei respective – factura reglaj, storno, etc

30

5

3

IPG3 - solicitari privind calitatea gazelor naturale furnizate

15

-raspunsul se va primi scris cu explicatiile aferente,dupa caz,in functie de solicitarea consumatorului

- reclamatiile consumatorilor cu privire la valoarea  puterii calorifice utilizata la facturare se pot face in maxim doua luni de la data emiterii facturii

50

10

4

IPG4 - solicitari privind  masurarea

30

-raspuns / solutionare sesizari privind functionarea, inlocuirea,remedierea schimbarea amplasamentului contorului

30

5

5

IPG5 - penalitati datorate pentru neindeplinirea obligatiilor de plata ale furnizorului

20

-raspuns in scris in legatura cu penalitatile exigibile sau efectuarea platii acestora.

150

 

 (*) toate solicitarile primite dupa ora 16.00 dintr-o zi lucratoare sau la orice ora din zilele nelucratoare vor fi considerate primite in urmatoarea zi lucratoare)

Toate solicitarile adresate furnizorului conform celor de mai sus se transmit in scris, prin posta la punctul unic de contact din jud.Ilfov, Voluntari, Bd. Pipera nr.71, prin posta electronica la adresa de e-mail: [email protected], sau telefonic la numarul de tel/fax 021.2703890, sau prin tel verde consumator : 0800.800.490