Home Mail

Informatii facturare - plati

Pentru a primi informatii despre factura de consum gaze naturale va rugam sa ne transmiteti adresa dumneavoastra de e-mail impreuna cu datele de identificare (cod consumator, adresa si titular de contract).

  1. Începând cu luna iulie 2008, consumul de gaze naturale va fi facturat in unitati de energie, dupa urmatoarea formula : Energie livrata (KWh) = Volumul de gaze naturale(mc) X PCs lunar (putere calorifica superioara)
  2. Valoarea PCS este transmisa lunar de catre TRANSGAZ si va fi afisata la casierie si pe site-ul societatii noastre pentru fiecare luna de consum, imediat dupa comunicarea sa de catre TRANSGAZ.
  3.  Buletinele de analiza cromatografica a gazelor naturale livrate in Voluntari sunt transmise lunar de catre Transgaz pentru cele doua statii care alimenteaza localitatea, respectiv: Zona 10.2 Statie Titan pentru cartier Voluntari si zona 11.1 Statie Otopeni pentru cartier Pipera
  4. Factura de consum va putea fi achitata numai începand de la aceasta data (cca.5 zile calendaristice dupa încheierea lunii de consum si citirii contorului
  5. Scadenta facturii lunare pentru consumul de gaze naturale este de 30 zile de la data emiterii acesteia;
  6. În cazul neachitarii facturii în termen de 45 de zile calendaristice de la data scadentei se percep penalizari în valoare de 0,02% din valoarea ramasa neachitata, începând cu a 31-a zi calendaristica de la data emiterii facturii si pâna la achitarea integrala a acesteia, inclusiv ziua platii;
  7. În cazul neîndeplinirii obligatiei de plata, începând cu a 46 – a zi calendaristica de la data emiterii facturii se intrerupe furnizarea gazelor naturale;
  8. În cazul neîndeplinirii obligatiei de plata, în termen de 180 de zile calendaristice de la data emiterii facturii se rezilieaza contractul de furnizare si se debranseaza consumatorul
  9. Reluarea furnizarii gazelor naturale se va face în termen de maxim 24 ore din momentul în care consumatorul isi achita integral obligatiile de plata scadente si achita tariful conex de deconctare / conectare