Home Mail

Preturi si tarife reglementate

Preturi valabile de la data de 01.08.2018, aprobate prin ordinul ANRE nr. 153/2018

CATEGORIE DE CONSUMATORI CASNICI CANTITATE ANUALA DE
ENERGIE CONSUMATA
PRET (lei/ MWh)
B1 pâna la 23,25 MWh 131,44
B2 între 23,26 MWh si 116,28 MWh 130,84
B3 între 116,29 MWh si 1162,78 MWh 130,02
B4 între 1162,79 MWh si 11627,78 MWh 129,52

Tarife de distributie valabile de la data de 01.04.2018, aprobate prin ordinul ANRE nr. 45/2018

CATEGORIE DE CONSUMATORI CASNICI CANTITATE ANUALA DE
ENERGIE CONSUMATA
PRET (lei/ MWh)
B1 pâna la 23,25 MWh 19,36
B2 între 23,26 MWh si 116,28 MWh 18,76
B3 între 116,29 MWh si 1162,78 MWh 17,94
B4 între 1162,79 MWh si 11627,78 MWh 17,44

 

TARIFE REGLEMENTATE PENTRU ACTIVITA?ILE CONEXE CELEI DE OPERARE A SISTEMULUI DE DISTRIBU?IE A GAZELOR NATURALE (in vigoare de la 04.01.2017)
  (LEI)
NR. CRT.  ACTIVITATE CONEXA CELEI DE OPERARE A SISTEMULUI DE DISTRIBUTIE TIP ( in functie de complexitate / operatiuni) TARIF
FARA TVA
TARIF INCLUSIV TVA
1 Emitere a avizelor referitoare la SD, conform prevederilor legale privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii simplu 167.00 198.73
2 complex 200.00 238.00
3 Punere în functiune a IU apartinând clientilor finali din zonele delimitate pentru care OSD detine licenta de operare cu montare echipament masurare - debit pana la 25 mc/h (inclusiv) 182.00 216.58
4 cu montare echipament masurare - debit de la 25 la 160 mc/h (inclusiv) 282.00 335.58
5 cu montare echipament masurare - debit de la 160 la 650 mc/h (inclusiv) 362.00 430.78
6 cu montare echipament masurare - debit mai mare ca 650 mc/h 555.00 660.45
7 fara montare echipament de masurare 110.00 130.90
8 Deplasarea echipei tehnice a OSD la locul de consum, cu exceptia situatiilor legate de functionarea în conditii de siguranta a IU sau a SD ori pentru asistenta la lucrarile edilitare din zona de siguranta si de protectie a SD, pentru operatiuni legate de : acordare consultanta tehnica 184.00 218.96
9 citire suplimentare echipament masurare 133.00 158.27
10 cu demontare si/sau remontare echipament masurare - debit pana la 25 mc/h (inclusiv) 100.00 119.00
11 cu demontare si/sau remontare echipament masurare - debit de la 25 la 160 mc/h (inclusiv) 156.00 185.64
12 cu demontare si/sau remontare - debit de la 160 la 650 mc/h (inclusiv) 203.00 241.57
13 cu demontare si/sau remontare echipament masurare - debit mai mare ca 650 mc/h 314.00 373.66
14 Intrerupere/limitare a parametrilor tehnici/reluare a alimentarii cu gaze naturale la cererea clientului final, a furnizorului de gaze naturale sau a operatorului conductelor de alimentare din amonte/operatorului de transport si de sistem/operatorului de distributie Intrerupere / limitare parametrii tehnici alimentare gaze naturale fara ridicare echipament de masurare 60.00 71.40
15 Reluare alimentare gaze naturale fara montare echipament de masurare 60.00 71.40
16 Intrerupere alimentare cu ridicare echipament masurare - debit pana la 25 mc/h (inclusiv) 110.00 130.90
17 Intrerupere alimentare cu ridicare echipament masurare  - debit de la 25 la 160 mc/h (inclusiv) 167.00 198.73
18 Intrerupere alimentare cu ridicare echipament masurare  - debit de la 160 la 650 mc/h (inclusiv) 213.00 253.47
19 Intrerupere alimentare cu ridicare echipament masurare  - debit mai mare ca 650 mc/h 324.00 385.56
20 Reluare alimentare cu montare echipament masurare - debit pana la 25 mc/h (inclusiv) 110.00  130.90
21 Reluare alimentare cu montare echipament masurare  - debit de la 25 la 160 mc/h (inclusiv) 167.00  198.73
22 Reluare alimentare cu montare echipament masurare  - debit de la 160 la 650 mc/h (inclusiv) 213.00 253.47
23 Reluare alimentare cu montare echipament masurare  - debit mai mare ca 650 mc/h 324.00 385.56
24 Eliberare de copii dupa documentatia tehnica privitoare la IU a clientului final, fisele de evidenta a verificarilor/reviziilor tehnice periodice ale IU si/sau dupa avizul/avizul de principiu, detinute de catre OSD fara deplasare la arhiva 30.00 35.70
25 cu deplasare la arhiva 85.00 101.15
26 Debransare a clientilor finali de gaze naturale prin scoaterea definitiva din functiune a bransamentului si a postului de reglare  conform deviz  - anexa nr.6 la metodologie
27 Modificare a obiectivelor SD prin deviere, la cererea clientului final sau a unui tert, respectiv a solicitantului conform deviz  - anexa nr.7 la metodologie
Nota:
Tarifele din tabelul de mai sus s-au calculat in baza Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru activitatile conexe celei de operare a sistemului de distributie a gazelor naturale, aprobata prin Ordin al Presedintelui ANRE nr.140 / 16.09.2015, cu modificarile si completarile ulterioare.
Abrevieri:
SD Sistem distributie gaze naturale     
OSD Operator sistem distributie gaze naturale     
IU Instalatie de utilizare gaze naturale     

 Deviz conform anexelor 6 si 7 pentru urmatoarele activita?i:

  •  Debransare a clientilor finali de gaze naturale prin scoaterea definitiva din functiune a bransamentului si a postului de reglare;
  •  Modificare a obiectivelor SD prin deviere, la cererea clientului final sau a unui tert, respectiv a solicitantului;
 
TIPURI DE CHELTUIELI U.M. VALOARE
1. Cheltuieli directe
       lei                       
    1.1 Cheltuieli privind salariile directe
 lei  
    1.2 Cheltuieli privind contributiile la asigurarile sociale  lei  
    1.3 Cheltuieli privind consumul de materiale  lei  
    1.4 Cheltuieli privind transportul (in limita a 7,5 litri / 100 km)  lei  
    1.5 Alte cheltuieli directe  lei  
2. Cheltuieli indirecte (maxim 10% din totalul cheltuielilor directe)  lei  
3. Rata profitului 5% * (1+2)  lei  
TARIF (1+2+3)  lei