Home Mail

Verificarea instalatiei de utilizare

 • Verificarea si revizia periodica a instalatiilor de utilizare este obligatorie si se efectueaza de operatorul licentiat al sistemului de distributie, în conformitate cu prevederile contractului de furnizare gaze naturale.
 • Operatiunile de verificare se efectueaza la maximum 2 ani si cele de revizie la maximum 10 ani.
 • Verificarea periodica a instalatiilor de utilizare se face conform instructiunilor specifice si consta din efectuarea urmatoarelor operatiuni:
  • verificarea arzatoarelor si a starii îmbinarilor si garniturilor de etansare aferente;
  •  
  • verificarea stabilitatii conductelor montate aparent pe suporturi;
  • verificarea etanseitatii îmbinarii conductelor si armaturilor la presiunea de lucru a gazului din instalatie, cu spuma de apa cu sapun;
  • verificarea functionarii echipamentelor si dispozitivelor auxiliare din componenta instalatiei de utilizare si a instalatiei de alimentare cu energie electrica a acestora, dupa caz;
  • verificarea functionarii aparatelor de masurare, control, reglare si de siguranta; demontarea/debransarea punctelor de consum fara aprobare legala si a conductelor de alimentare aferente;
  • verificarea functionarii echipamentului de reglare din instalatiile de utilizare ale beneficiarului;
  • verificarea starii rasuflatorilor si a caminelor existente;
  • verificarea tirajului cosurilor si canalelor de evacuare a gazelor arse si prezentarea de catre consumator a dovezii de curatire a acestora de catre un agent economic autorizat conform reglementarilor în vigoare;
 • Revizia periodica a instalatiilor de utilizare consta în:
  • efectuarea tuturor operatiunilor prevazute la verificarea periodica, revizia din anul respectiv înlocuind verificarea;
  • efectuarea probei de rezistenta numai pentru partea de instalatie la care s-au facut înlocuiri si/sau modificari;
  • efectuarea probei de etanseitate a întregii instalatii.
 • În cazul în care verificarea sau revizia nu se pot efectua din cauza absentei consumatorului, acesta va fi anuntat în scris asupra datei reprogramarii verificarii sau reviziei.
 • Daca verificarea sau revizia nu se pot efectua la data reprogramata se va proceda la sistarea furnizarii gazelor.
 • La verificarea sau revizia instalatiilor, portiunile de conducta sau armaturile care la proba de etanseitate au scapari si nu pot fi remediate se înlocuiesc pe cheltuiala consumatorului de catre un agent economic autorizat sa execute aceste lucrari, respectând prevederile din "Norme tehnice pentru proiectarea si executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale".
 • Cu ocazia verificarii sau reviziei instalatiei de utilizare consumatorul este obligat sa faca dovada, în scris, privind curatirea si verificarea cosurilor de fum, efectuata de o firma specializata. Dovada trebuie sa fie emisa cu maxim 6 luni înainte de data verificarii.